SolarMobi API REST

Mediante esta API REST poderánse consultar diferentes tipos de informacións facilitadas por SolarMobi ó público en xeral.
Todas as peticións devolverán un JSON coa información solicitada.

Rutas dispoñibles na API REST (método GET):

 • /api/v1/centros/{idcentro}

  Devolve a información do centro que se indica como parámetro. Exemplo: /api/v1/centros/1
 • /api/v1/centros/{idcentro}/extras

  Devolve información extra do centro, xunto coas estadísticas do centro.
 • /api/v1/centros/{idcentro}/mediciones

  Devolve as medicións obtidas dos paneis solares instalados no centro.
  Parámetros opcionais:
  • ord=asc o desc -> orden dos resultados (asc) por defecto.
  • last -> devolve a derradeira medición de enerxía obtida no centro.
  • fecha=dd-mm-aaaa -> devolve as medicións de enerxía xerada nunha data determinada.
  • Exemplos: /api/v1/centros/1/mediciones?last | /api/v1/centros/1/mediciones?ord=desc&fecha=11-04-2019
 • /api/v1/centros/{idcentro}/estaciones

  Devolve a lista de estacións pertencentes a un centro.
 • /api/v1/centros/{idcentro}/estaciones/{idestacion}

  Devolve a información dunha estación.
 • /api/v1/centros/{idcentro}/estaciones/{idestacion}/extras

  Devolve información extra do estado dunha estación xunto coas estadísticas.

PROXECTO SolarMobiA Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de Galicia ten os dereitos de edición e difusión deste proxecto de Innovación.

SolarMobi ©2018-2019.